Ненаука, лженаука, псевдонаука, антинаука

НЛП

Психоанализ

Соционика